Dit is Avanti K1ds

Waarom Avanti K1ds?

Binnen het onderwijs is er niet altijd genoeg tijd, ruimte of gelegenheid om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen. Die kinderen wil ik, samen met andere collega's, graag tegemoet komen en begeleiden bij de hulpvragen die ze hebben. 

Met gerichte bijlessen, studiebegeleiding, individuele begeleiding en een aanpak op maat zetten we samen met deze bijzondere kinderen de lijnen uit om tot een mooi resultaat te komen.

En wat is het geweldig om deze kinderen te zien groeien, te zien genieten van de door henzelf behaalde resultaten! En dat gevoel is voor hen en ons onbetaalbaar ...


Zorgaanbod

Avanti K1ds is een organisatie die kinderen en jongeren helpt met de diverse hulpvragen die ze hebben.
Vaak is dat op het gebied van leren of gedrag, vaak ook in een combinatie van beiden.

Vandaar dat ons zorgaanbod dan ook vooral bestaat uit:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijles
  • PGB- begeleiding

Deze begeleiding bieden wij aan kinderen en jongeren in het (speciaal) basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) en het mbo (niveau 1,2,3 en 4).

De naam

"Avanti" is Spaans voor "vooruit" en dat is precies het doel van de begeleiding die Avanti K1ds biedt.

Wij willen kinderen en jongeren graag vooruit helpen in hun ontwikkeling, waarbij wij hulp kunnen bieden aan allerlei soorten hulpvragen van kinderen, jongeren en ouders.

En daarbij staat het kind altijd op nummer 1.

Avanti K1ds behoorde tot de top 3
van de Aanmoedigingsprijs van de Rabobank in 2014

Remko Vankan

Vanuit de ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, docent in het mbo, een opleiding kinderpsychologie en een grote belangstelling voor en enorme betrokkenheid bij kinderen met een speciale hulpvraag, is Remko Vankan Avanti K1ds gestart om kinderen, jongeren en ouders zo optimaal mogelijk te begeleiden en bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Opleidingen: leerkracht basisonderwijs, kinderpsychologie, basiskennis wiskunde, toetsen ontwikkelen, coaching bij adhd en add

Werkervaring: basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, rekendocent mbo, individuele begeleiding

Kennis van en ervaring met: autisme, adhd, dyslexie, leren leren, leerproblemen

 


Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.