Rekentoets mbo


Rekentoets in het kort

  • voorbereiding op rekenexamen
  • voorbereiding op aanpak van vraagstelling 
  • herhalen en inoefenen van basisvaardigheden
  • maken en bespreken van oefenexamens
  • kennis van rekendidactiek en dyscalculie

Rekenen telt mee!
Iedere mbo´er moet een rekenexamen maken. Vanaf schooljaar 2022-2023 telt het resultaat van dat rekenexamen mee voor het behalen van het mbo-diploma. Rekenen moet met minimaal een 5 worden afgesloten en dan moet voor Nederlands en op niveau 4 ook Engels minimaal een 6 gehaald worden. De leerstof van rekenen sluit aan bij het alledaagse leven en omvat opgaven over onder andere procenten, oppervlakte, tijd etc.

Referentieniveaus

Een referentieniveau geeft aan wat een leerling van een bepaald vak moet beheersen op een bepaald moment in de schoolloopbaan.


Voor rekenen gelden de volgende referentieniveaus:

  • Entree (mbo-1)
  • Mbo niveau 2
  • Mbo niveau 3
  • Mbo niveau 4

Zelfvertrouwen

Avanti K1ds helpt kinderen en jongeren graag in de aanloop naar deze rekentoets, zodat zij een grotere kans van slagen hebben. Natuurlijk helpen wij ook bij het voorbereiden van en toewerken naar een eventuele herkansing van de rekentoets. Met deze begeleiding van Avanti K1ds kunnen kinderen met meer zelfvertrouwen de rekentoets tegemoet zien.

Vakdocenten

Gediplomeerde en ervaren docenten zetten zich in om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te begeleiden in de voorbereiding op de rekentoets.

De begeleiding kan desgewenst bij u en uw kind thuis plaatsvinden.


Doen wat nodig is 
Samen met deskundige docenten werken jongeren toe naar de rekentoets. Ze
herhalen de basisvaardigheden en zoeken verdieping waar mogelijk. Ook oefenen ze gericht met de vraagstelling om zodoende vertrouwd te raken met de talige manier van bevragen. 

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.