Zorg en begeleiding

Avanti K1ds is er voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en het mbo. Tevens helpen wij jongeren en jongvolwassenen in het toewerken naar een zelfredzaam bestaan en begeleiden we hen bij de hulpvragen die ze dagelijks hebben.

Er is meer dan genoeg aandacht en ruimte voor kinderen en jongeren met speciale (onderwijs)behoeften, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd of hoogbegaafdheid.

Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen, werken wij samen met o.a. pedagogen, leerkrachten uit het basisonderwijs en vakdocenten uit het voorgezet onderwijs. Zo kunnen we nog beter aansluiten bij de diverse hulpvragen die kinderen en jongeren hebben. Een aanpak op maat vloeit daaruit voort!

Huiswerkbegeleiding

Het maken van huiswerk, beheersen van studievaardigheden en plannen en organiseren  zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van goede schoolresultaten. Lees meer >

Bijles

Bijles is een vorm van individuele begeleiding.
Uw kind krijgt in een 1-op-1-situatie hulp die gericht is op één of meerdere (onderdelen) van bepaalde schoolvakken. Lees meer >

 

Zorg bij leerproblemen

Kinderen en jongeren met leerproblemen hebben het vaak al lastig genoeg. Wij hebben de kennis en expertise in huis om hen goed te ondersteunen waar nodig. Lees meer >


Citotoets

Wij helpen kinderen op de basisschool in de voorbereiding op de reguliere Citotoetsen, de Cito Entreetoets (groep 7) en de Centrale Eindtoets in groep 8.  Lees meer >

Rekentoets vo | mbo

Voor het voortgezet onderwijs en mbo heeft de regering een landelijk rekenexamen op niveau 2F of 3F ingesteld. Wij bieden de juiste begeleiding in de aanloop naar dit examen. Lees meer >

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Je kiest zelf de zorgverleners en begeleiders uit.  Lees meer >


Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak niet begrepen en laten vaak niet zien wat ze daadwerkelijk kunnen. Een aanpak op maat is dan gewenst!  Lees meer >


Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.