Citotoets | Eindtoets


Citotoets (Eindtoets) in het kort

  • voor reguliere Citotoetsen, alsmede Cito Entreetoets en Centrale Eindtoets
  • voorbereiding op de vraagstelling en inoefenen van belangrijke vaardigheden
  • voortuitblik en toewerken naar (advies) voortgezet onderwijs

Leerontwikkeling
Op de basisschool is de leerontwikkeling van uw kind in de loop der jaren steeds intensief gevolgd. Dat resulteert in een eindadvies over het type vervolgonderwijs voor uw kind. Deze scores (Citotoetsen) bepalen in steeds grotere mate of uw kind op een bepaalde middelbare school kan worden toegelaten. Daarom is het belangrijk dat de uitslag van de Citotoetsen zoveel mogelijk overeenkomt met het leerniveau van uw kind.

Soms blijkt echter al bij de Cito Entreetoets in groep 7 dat de score lager uitvalt dan werd verwacht. Het is dan goed mogelijk dat uw kind bepaalde leerstof toch nog onvoldoende beheerst. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Denk hierbij aan faalangst en het moeilijk om kunnen gaan met tijdsdruk. Ook de vraagstelling bij dergelijke Citotoetsen en de onbekendheid met meerkeuzevragen kunnen problemen geven.

Cito Entreetoets

De Entreetoets wordt in groep 7 gemaakt en geeft een voorspelling over het te volgen niveau op het voortgezet onderwijs.

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets wordt in groep 8 gemaakt en kan bij een onverwachte hoge score leiden tot een aanpassing van het schooladvies naar een hoger niveau.

Uit het werkveld

Met de inzet van leerkrachten uit het werkveld (basisonderwijs) is er altijd sprake van een inhoudelijke begeleiding op niveau. Deze leerkrachten weten uit de praktijk wat er belangrijk is en welke zaken er aandacht verdienen.


Basisvaardigheden

Met de Citobegeleiding van Avanti K1ds begeleiden we kinderen om vraagstukken gestructureerd aan te pakken. Ze herhalen de basisvaardigheden en de regels die daarbij belangrijk zijn. Ook oefenen ze gericht met de vraagstelling van Cito om zodoende meer zelfvertrouwen op te doen. In veel gevallen leidt de geboden begeleiding tot een boven verwachting behaalde score op de Citotoetsen en daardoor een grotere kans op een hoger instroomniveau op het voortgezet onderwijs. De begeleiding kan desgewenst bij u en uw kind thuis plaatsvinden.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.