Hoogbegaafdheid


Hoogbegaafdheid in het kort

  • aandacht voor leer- en werkstrategieën
  • ruimte voor eigen inbreng en zelfstandigheid
  • individuele begeleiding bij je kind thuis
  • onderpresteren signaleren en aanpakken
  • aanpak op maat

Onderzoekers
Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben een groot ontwikkelingspotentieel, een sterk creatief (denk)vermogen en vaak een grote gedrevenheid. Deze kinderen willen onderzoeken, creëren, uitvinden en ontdekken. Ze hebben de ruimte nodig om nieuwsgierig en kritisch te mogen zijn en ergens volledig voor te gaan.

Niet begrepen voelen

Hoogbegaafde kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling, omdat ze op een andere manier voelen en denken. Hun omgeving is hier vaak niet voldoende op afgestemd, waardoor het kind uit balans kan raken. Avanti K1ds biedt dan de juiste begeleiding.

Onderpresteren

Je weet zeker dat je kind het kan en toch haalt het niet de resultaten die je zou verwachten. Het kan dan goed dat onderpresteren een rol is gaan spelen bij je hoogbegaafde kind. Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op grond van je capaciteiten verwacht mag worden.

 

Avanti K1ds probeert met de juiste begeleiding en aanpak het onderpresteren te doorbreken.

Oprechte aandacht

De begeleiding van Avanti K1ds zal zich voornamelijk richten op de sterke kanten waardoor de jongere kan laten zien wat hij/zij kan, terwijl hij/zij daarnaast aan het verbeteren van de ontbrekende of minder goede vaardigheden werkt. Vaak is dit een breed proces, waarbij de omgeving (school, ouders) een belangrijke rol speelt.


Ervaring in huis
Avanti K1ds weet als geen ander dat een aanpak op maat de beste aanpak is. Daarom werken wij met begeleiders met verschillende achtergronden. Zo zijn er ook begeleiders aanwezig met kennis van hoogbegaafdheid, zodat uw kind de aandacht krijgt die het verdient.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.