Bijles


Bijles in het kort
  • gerichte aandacht voor een bepaald vakgebied
  • geduldige en vakkundige (vak)docenten 
  • individuele begeleiding bij je kind thuis
  • wegwerken van leerachterstanden
  • voorbespreken van nieuwe leerstof

Leerproces
Ook als kinderen zich volledig inzetten, kan het zijn dat het leerproces op school niet verloopt zoals verwacht. Kinderen verliezen dan op school de aansluiting. Het 'gaat voor hen allemaal te snel'. Met inzet van gediplomeerde (vak)docenten biedt Avanti K1ds deze kinderen de juiste begeleiding om eventuele achterstanden weg te werken, leerstof te herhalen en waar nodig te verhelderen en proefwerken of overhoringen voor te bereiden.

Basisonderwijs

Begeleiding van kinderen in het basisonderwijs in o.a. de volgende vakgebieden:

 

rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, studievaardigheden, voorbereiding Citotoets.

Voortgezet onderwijs

Begeleiding van jongeren in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in o.a. de volgende vakgebieden:

 

wiskunde, Nederlands, Engels, rekentoets VO 2F/3F, Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde, economie.

Mbo (niveau 1,2,3,4)

Begeleiding van jongeren in het mbo bij de volgende taken:

 

rekentoets mbo 2F/3F, planning huiswerk, maken verslagen en scripties, leren voor toetsen en examens.


Docenten: vakkundig en betrokken
Onze gediplomeerde docenten hebben kennis van zaken en kunnen in het voortgezet onderwijs hulp bieden op alle niveaus en alle leerjaren (vmbo, havo, vwo). Ook voor kinderen met speciale (onderwijs)behoeften, zoals dyslexie, adhd of autisme is er ruimte, ervaring en expertise aanwezig binnen Avanti K1ds. 

Tijdens een bijles kunnen ze de basis weer bovenhalen en de benodigde kennis en vaardigheden voor de komende toets oefenen. De docent loopt samen met uw kind de leerstof door en biedt heldere uitleg en extra oefening.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.