Zorg bij leerproblemen


Zorg bij leerproblemen in het kort

  • maatwerk bij leer- en gedragsproblemen
  • hulp bij dyslexie, autisme, adhd en concentratieproblemen
  • leerachterstanden inhalen
  • deskundige en ervaren begeleiders

Op school
Klassen worden groter en gecompliceerder en dat vraagt veel van een leerkracht. Het liefst zouden we meer tijd en aandacht voor alle kinderen willen hebben, in het bijzonder de kinderen die deze aandacht zo hard nodig hebben. Helaas is er op school niet altijd voldoende ruimte, tijd of gelegenheid om deze kinderen op de juiste manier te helpen. Avanti K1ds biedt die begeleiding op maat wel!

Dyslexie

Dyslexie belemmert niet alleen het lezen en schrijven. En dat weten we maar al te goed...

 

Wij hebben ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met dyslexie en kunnen hen helpen om plezier in leren te (her)vinden!

Autisme

Door een andere wijze van informatieverwerking hebben kinderen en jongeren met autisme moeite om de wereld om hen heen (goed) te begrijpen. In een gestructureerde omgeving, met veel geduld en gebruik makende van routines helpen we dagelijks veel jongeren met autisme om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Leermoeilijkheden

Naast de begeleiding bij leermoeilijkheden, biedt Avanti K1ds ook hulp bij het verkennen, voorbespreken en herhalen van leerstof.

 

Alle vormen van begeleiding kunnen desgewenst bij u en uw kind thuis plaatsvinden.


Speciale hulpvraag

Leren is niet altijd even makkelijk. Voor kinderen met een extra hulpvraag is leren vaak nog net iets moeilijker. Het zijn juist die kinderen die wij de helpende hand willen bieden. Met kennis van leer- en gedragsproblemen gaan wij aan de slag om ook deze bijzondere kinderen te helpen om beter mee te komen (met een bepaald vak) op school.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.