Huiswerkbegeleiding


Huiswerkbegeleiding in het kort
  • aandacht voor planning en agendagebruik
  • hulp bij het leren voor toetsen en examens
  • individuele begeleiding bij je kind thuis
  • ervaren en deskundige begeleiders
  • aanpak op maat

 


Verwachtingen
Op (de middelbare) school wordt er heel wat van kinderen verwacht op het gebied van leerstof, planning en zelfstandigheid. Veel kinderen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. De huiswerkbegeleiding is in eerste instantie gericht op het
verbeteren van de studieresultaten. Er wordt samen gepland, samen huiswerk gemaakt en samen geleerd voor overhoringen, proefwerken en examens

 

Aandacht voor ...

Tijdens de huiswerkbegeleiding is er onder andere aandacht voor:
  • planning en agendabeheer
  • de verschillende manieren waarop nieuwe informatie geleerd kan worden, bijvoorbeeld woordjes uit een vreemde taal
  • hoe leer je voor een toets?
  • samenvatten en leerstof inoefenen
  • hoofd- en bijzaken leren scheiden

Vakkundige docenten

Avanti K1ds biedt gemotiveerde en deskundige begeleiders en (vak)docenten die leerlingen kunnen ondersteunen de slag naar zelfstandig plannen en werken te maken. 

Huiswerkbegeleiding wordt geboden aan kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en kinderen en jongeren in het (speciaal) voortgezet onderwijs. De docenten hebben ervaring in de omgang met kinderen met leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie en autisme.

Alle vakken en niveaus

Wij bieden begeleiding aan kinderen in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en mbo.

 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is er begeleiding mogelijk in alle vakken en op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) en in alle leerjaren.

 

De begeleiding kan desgewenst bij u en uw kind thuis plaatsvinden.


Begeleiding op maat
In de praktijk zien we vaak dat kinderen thuis niet goed aan huiswerk maken toekomen of dat ze het prettig vinden om deskundige hulp kunnen vragen over lesstof indien nodig. Ook komt het vaak voor dat kinderen en jongeren de huiswerkbegeleiding geboden door ouders niet accepteren, maar behoefte hebben aan begeleiding op individuele basis.

De begeleiders van Avanti K1ds kunnen uw kind helpen om zelfstandig te leren werken. Daarnaast kunnen ze uw kind ook extra uitleg of verlengde instructie geven. Vaak oefenen ze ook samen met uw kind huiswerk in en worden toetsen geleerd en overhoord.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.