Tarieven

Avanti K1ds biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en begeleiding en wil tegelijkertijd zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken. En omdat Avanti K1ds staat voor duidelijkheid, zijn ook de tarieven in die lijn vastgesteld.

 

Zorg / begeleiding Tarief
Huiswerkbegeleiding € 30,00 per uur
Bijles
€ 30,00 per uur
Citotraining
€ 30,00 per uur
Rekentoets mbo
€ 30,00 per uur

Coaching

PGB-begeleiding

€ 30,00 per uur
Conform afspraken met uw gemeente

 

* De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW
* De genoemde tarieven zijn excl. reiskosten van de begeleider (reiskosten worden in rekening gebracht en bedragen € 0,19 per afgelegde kilometer)

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.