PGB


PGB in het kort
 • Zelf uw zorg inkopen met een door de gemeente toegekend budget
 • Begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, adhd of een handicap/beperking
 • Individuele begeleiding op maat


Hulpvraag
PGB is de afkorting van persoonsgebonden budget en is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. In eerste instantie legt u de hulpvraag van uw kind neer bij de gemeente. Als de gemeente een PGB toegekend heeft, dan kunt u zelf uw hulpverleners of begeleiders uitkiezen. Als u kiest voor Avanti K1ds, dan maakt u met ons afspraken over de taken die er uitgevoerd dienen te worden, de dagen en uren waarop de begeleiding gewenst is en de vergoeding die uw gemeente daarvoor betaalt. 

Speciale kinderen

Avanti K1ds biedt PGB begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische diagnose.


Dagelijks werken wij met kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis, adhd of een gedragsstoornis. Deze kinderen hebben speciale behoeften en  vragen een speciale aanpak.

Structuur

Het bieden van en aanbrengen van structuur is voor deze kinderen en jongeren enorm belangrijk. 

In onze begeleiding staat de hulpvraag van de jongere ten alle tijden centraal. De begeleiding wordt geboden door een deskundige, persoonlijke begeleider die veelal in uw thuissituatie werkt aan het behalen van de doelstellingen. 

Begeleiding

Naast begeleiding bieden verschillende begeleiders van Avanti K1ds ook verzorging, bijvoorbeeld aan kinderen met een handicap of beperking.

Door activerende begeleiding, waar wenselijk in combinatie met verzorging, kunnen we ook voldoen aan de hulpvragen van jongeren met een handicap of beperking.


Inhoud van de begeleiding

De begeleiding kan o.a. bestaan uit:

 • Bevorderen van de (sociale) zelfredzaamheid 
 • Emotie regulatie (leren omgaan met boosheid, teleurstellingen e.d.)
 • Oefenen met en corrigeren van probleemgedrag 
 • Omgaan met concentratieproblemen 
 • Opstellen van een dagbesteding 
 • Ritme, structuur en regelmaat aanbrengen in dagelijkse bezigheden
 • Begeleiding bij alledaagse situaties 
 • Begrip bevorderen omtrent de beperking 
 • Ondersteuning van ouders in de omgang met hun kind
 • Begeleiding van de voortgang bij onderwijs & werk 
 • In stand houden/herstellen van de deelname aan onderwijs of werk 
 • Sociale vaardigheden trainen

Zie ook Coaching voor meer informatie.

Avanti K1ds biedt de juiste aandacht voor kinderen en jongeren op het gebied van gedrag, leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en school.

Avanti K1ds is aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister t.b.v. jeugd- en jongerenwerk.
Avanti K1ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 59556463.

Avanti K1ds heeft een privacyverklaring die hier te lezen is.